blogi

Ehdotus yhdistyksen säännöiksi

SÄÄNNÖT 1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rewilding Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2§ Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää villiinnyttämistä eli ihmisen muokkaamien alueiden palauttamista luonnontilaan sekä uhanalaisten tai kokonaan kadonneiden lajien, tai kadonneita lajeja (erityisesti megafaunan ja suurpetojen) vastaavien lajien luontoon palautusta, sekä luonnon ekosysteemien kaikinpuolista tuntemusta, yleistä … Continue reading Ehdotus yhdistyksen säännöiksi

Miksi uusi yhdistys?

Rewilding eli villiinnitys on melko uusi ja hiukan kiistanalainenkin luonnonsuojelun suuntaus. Perinteisten luonnonsuojelujärjestöjen on riskialtista tarttua aiheeseen ja koko ajattelu on Suomessa vielä melko uutta. Koemme, että villiinnyttämiseen keskittyvälle uudelle järjestölle on aito tarve, jotta villiinnyttämistä voidaan edistää Suomessa ja tehdä paremmin tunnetuksi. Aino Tuominen

Periaateohjelmaehdotus

Ehjä ekosysteemi ei tarvitse kannan hoidollista metsästystä, tai muutakaan ihmiskäden hoitoa. Ehjässä ekosysteemissä eri lajit pitävät kokonaisuuden tasapainossa luonnonmukaisella tavalla. Ihmisen valtakaudella Euroopan luonnolliset ekosysteemit ovat kuitenkin kärsineet suuria menetyksiä. Iso osa alkuperäisistä suurista eläinlajeista on hävinnyt kokonaan satoja tai jopa tuhansia vuosia sitten, ja monista lajeista on vain rippeet jäljellä. Suojelualueet kattavat vain pienen … Continue reading Periaateohjelmaehdotus