Suomen Luonnon Villiinnytysyhdistys RY

Suomen Luonnon Villiinnytysyhdistys on 2017 perustettu luonnonsuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi rewilding ajattelua, eli villiinnytykseksi kutsuttua luonnonsuojeluperiaatetta, ja toteuttaa ei-luonnotilaisten alueiden villiinnytys hankkeita. Yhdistys toimii yhteistyössä Rewilding Europe verkoston kanssa.

Suomen Luonnon Villiinnytys ry haluaa asettaa Suomen luonnonsuojelulle uuden tavoitteen. Haluamme siirtyä perinteisestä luonnon säilyttämiseen keskittyvästä näkökulmasta enemmän kehittymiseen keskittyvään suuntaan. Haluamme palauttaa jo kadonneita ekosysteemejä alkuperäiseen loistoonsa, erityisesti koskien niittyluontoa.

Suomen Luonnon Villiinnytys ry tavoittelee luonnon omien prosessien palauttamista. Tämä erityisen tärkeää juuri nyt, sillä ilmastonmuutos siirtää ilmastovyöhykkeitä ja uhkaa kiihdyttää lajien sukupuuttoaaltoa entisestään. Sirpaloituneet ja katoamassa olevat ekosysteemit eivät tarjoa riittävästi elinympäristöjä uhanalaisille lajeille. Elinympäristöjen palauttaminen luonnontilaan edellyttää uhanalaisten tai jo luonnosta kokonaan kadonneiden lajien elvyttämistä. Erityisesti rajusti vähentynyt niittyluonto tarvitsee toimenpiteitä, jotta sille tyypilliset lajit eivät häviäisi sukupuuttoon. Jotta niityt pärjäisivät ilman jatkuvaa hoitoa ja niittämistä, tarvitaan niille talvenkestäviä laiduntavia lajeja, kuten visenttejä, kylmään sopeutuneita villihevosia tai muita laiduntavia luonnonvaraisia eläimiä. Koska niittyluontoa on nykyin enää hyvin vähän jäljellä, olisi tarpeen muuttaa heikosti tuottavaa maatalousmaata takaisin niityiksi.

Lue lisää mistä oikein on kyse. Voit tutustua  yhdistyksen tavoitteisiin ja liittyä jäseneksi yhdistyksen verkkosivuilla. Sivuiltamme löydät myös ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsentemme blogikirjoituksia.

Rewilding Europen sivuilta löydät kutsun toimintaan, suomenkielisenä.

call for action

Katso myös inspiroiva video, jonka Rewilding Europe on tehnyt  Euroopan villiinnyttämisestä (valitse koko-näyttö-tila, jotta saat parhaan katselukokemuksen):

Luonnon villiinnytyksen (rewildinging) määritelmä

“Rewilding” eli villiinnyttäminen on alun perin määritelty tarkoittamaan

suurten villien luontoalueiden ja erilaisten suurten villieläinlajien – erityisesti lihansyöjien – palauttamista ja suojelua

Vertailukohtana nykyaikaan on käytetty pleistoseenikauden eläimistöä. Pleistoseenikausi loppui noin 11 500 vuotta sitten, jääkauden väistyessä pohjoiselta pallonpuoliskolta. Samaan aikaan ihmiset levittäytyivät Eurooppaan. Tuohon aikakauteen ajoittuu myös suurten eläinten sukupuuttoaalto. Ihmisen aiheuttamia metsäpaloja ja tehokasta metsästystä pidetään yhtenä muutoksen aiheuttajista.

Pleistoseenikauden ekosysteemi oli luonnollinen verrattuna nykyiseen, ihmisen säätelemään ja muokkaamaan ympäristöön. Rewilding-ajattelussa pyritään lähemmäksi luonnontilaista ekosysteemiä.

Tavoitteena on tällöin saavuttaa sellainen monimuotoinen ekologinen kokonaisuus, joka ei kaipaa ihmisten hoitotoimenpiteitä. Ilmastonmuutoksen edetessä lehtipuuvaltaisille alueille tyypillisten lajien paluulle tulee antaa mahdollisuus etenkin, jos niiden avulla voidaan turvata katoavien perinnebiotooppien eläin- ja kasvilajisto.

Lähde: Rewilding ecological communities and rewiring ecological networks

blogi

Raportti: Hollannin Zuid-Kennemerlandin luonnonsuojelualueen visentit ja muut laiduntajat (2021)

Zuid-Kennemerland on luonnonsuojelualue Hollannin rannikolla, vain parinkymmenen kilometrin päässä Amsterdamin keskustasta. 38 neliökilometrin kokoisella suojelualueella on ainutlaatuista, Euroopassa harvinaistunutta dyyniluontoa. Laajalla suojelualueella on useita luonnoltaan erityyppisiä vyöhykkeitä.… Read more ”Raportti: Hollannin Zuid-Kennemerlandin luonnonsuojelualueen visentit ja muut laiduntajat (2021)”

Miten villiinnytyksen periaatteita olisi mahdollista soveltaa Suomen LIFE hankkeissa?

Sain pyynnön miettiä, millaisia villiinnytyksen periaatteita soveltavia hankkeita voitaisiin Suomessa tehdä EU LIFE hankkeiden puitteissa. Laadin yhdistyksemme asiantuntijoiden tuella listan erilaisista mahdollisuuksista villiinnytyksen soveltamiseen erityisesti niityluonnon ylläpitoon… Read more ”Miten villiinnytyksen periaatteita olisi mahdollista soveltaa Suomen LIFE hankkeissa?”

Ota meihin yhteyttä