Tavoitteet

Tutustu Suomen Luonnon Villiinnytys ry:n tavoitteisiin.

  1. Rewilding Finland tavoittelee luonnon omien prosessien palauttamista. Ehjä ja riittävän suuri ekosysteemi kykenee paremmin kestämään tulossa olevan ilmastonmuutoksen. Tämä edellyttää uhanalaisten tai jo kokonaan kadonneiden lajien elvyttämistä. Erityisesti niittyluonto tarvitsee toimenpiteitä, jotta sille tyypilliset lajit eivät häviäisi sukupuuttoon.
  2. Villiinnyttäminen tuo luonnonsuojeluun uutta, eteenpäin katsovaa ja tulevaisuuteen suuntautunutta näkökulmaa. Rewilding Finland haluaa tuoda tämän perinteisestä luonnonsuojelusta poikkeavan näkökulman Suomeen. Villiinnyttämisessä näkökulma puolustustaistelusta siirtyy ekosysteemien jälleen rakennukseen ja uudistamiseen. Kadonneet lajit palaavat vanhoille alueilleen. Ilmastonmuutoksen edetessä ja ilmastovyöhykkeiden siirtyessä kohti pohjoista lajit myös leviävät uusille alueille.
  3. Monet Euroopan alkuperäisistä lajeista ovat uhanalaisia. Euroopan suurin vielä elävä maaeläin visentti on luonnossa harvinaisempi eläin kuin mustasarvikuono Afrikassa. Silti sen suojeluun ei Euroopassa panosteta riittävästi, ja laji on fragmentoitunut pienille alueille ympäri Eurooppaa. Suuret eläimet, kuten visentti, ovat usein ekosysteemissään avainlajeja, joiden häviäminen johtaa koko ekosysteemin muuttumiseen ja myös monen pienemmän lajin häviämiseen. On tärkeää huolehtia ekosysteemeistä kokonaisuutena, jotta uhanalaisille lajeille voidaan taata sopiva elinympäristö.
  4. Villiinnyttäminen tarjoaa kuihtuville maaseutualueille mahdollisuuden taloudelliseen elpymiseen ja uusiin elinkeinoihin. Huonosti tuottava maanviljelysmaa soveltuu hyvin villiinnytyshankkeisiin. Elpyvät ekosysteemit ja luontoon palautetut suuret laiduntavat eläimet ovat kiinnostava kohde luontomatkailijoille.