Uhanalaisten lajien suojelu

Monet Euroopan alkuperäisistä lajeista ovat uhanalaisia. Euroopan suurin vielä elävä maaeläin visentti on luonnossa harvinaisempi eläin kuin mustasarvikuono Afrikassa. Silti sen suojeluun ei Euroopassa panosteta riittävästi, ja laji on fragmentoitunut pienille alueille ympäri Eurooppaa. Suuret eläimet, kuten visentti, ovat usein ekosysteemissään avainlajeja, joiden häviäminen johtaa koko ekosysteemin muuttumiseen ja myös monen pienemmän lajin häviämiseen. On tärkeää huolehtia ekosysteemeistä kokonaisuutena, jotta uhanalaisille lajeille voidaan taata sopiva elinympäristö.