Uusia elinkeinoja maaseudulle

Villiinnyttäminen tarjoaa kuihtuville maaseutualueille mahdollisuuden taloudelliseen elpymiseen ja uusiin elinkeinoihin. Huonosti tuottava maanviljelysmaa soveltuu hyvin villiinnytyshankkeisiin. Elpyvät ekosysteemit ja luontoon palautetut suuret laiduntavat eläimet ovat kiinnostava kohde luontomatkailijoille.