Uusi näkökulma suojeluun

Villiinnyttäminen tuo luonnonsuojeluun uutta, eteenpäin katsovaa ja tulevaisuuteen suuntautunutta näkökulmaa. Rewilding Finland haluaa tuoda tämän perinteisestä luonnonsuojelusta poikkeavan näkökulman Suomeen. Villiinnyttämisessä näkökulma puolustustaistelusta siirtyy ekosysteemien jälleen rakennukseen ja uudistamiseen. Kadonneet lajit palaavat vanhoille alueilleen. Ilmastonmuutoksen edetessä ja ilmastovyöhykkeiden siirtyessä kohti pohjoista lajit myös leviävät uusille alueille.