Suomen Luonnon Villiinnytysyhdistys RY

Suomen Luonnon Villiinnytysyhdistys on 2017 perustettu luonnonsuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi rewilding ajattelua, eli villiinnytykseksi kutsuttua luonnonsuojeluperiaatetta, ja toteuttaa ei-luonnotilaisten alueiden villiinnytys hankkeita. Yhdistys toimii yhteistyössä Rewilding Europe verkoston kanssa.

Suomen Luonnon Villiinnytys ry haluaa asettaa Suomen luonnonsuojelulle uuden tavoitteen. Haluamme siirtyä perinteisestä luonnon säilyttämiseen keskittyvästä näkökulmasta enemmän kehittymiseen keskittyvään suuntaan. Haluamme palauttaa jo kadonneita ekosysteemejä alkuperäiseen loistoonsa, erityisesti koskien niittyluontoa.

Suomen Luonnon Villiinnytys ry tavoittelee luonnon omien prosessien palauttamista. Tämä erityisen tärkeää juuri nyt, sillä ilmastonmuutos siirtää ilmastovyöhykkeitä ja uhkaa kiihdyttää lajien sukupuuttoaaltoa entisestään. Sirpaloituneet ja katoamassa olevat ekosysteemit eivät tarjoa riittävästi elinympäristöjä uhanalaisille lajeille. Elinympäristöjen palauttaminen luonnontilaan edellyttää uhanalaisten tai jo luonnosta kokonaan kadonneiden lajien elvyttämistä. Erityisesti rajusti vähentynyt niittyluonto tarvitsee toimenpiteitä, jotta sille tyypilliset lajit eivät häviäisi sukupuuttoon. Jotta niityt pärjäisivät ilman jatkuvaa hoitoa ja niittämistä, tarvitaan niille talvenkestäviä laiduntavia lajeja, kuten visenttejä, kylmään sopeutuneita villihevosia tai muita laiduntavia luonnonvaraisia eläimiä. Koska niittyluontoa on nykyin enää hyvin vähän jäljellä, olisi tarpeen muuttaa heikosti tuottavaa maatalousmaata takaisin niityiksi.

Lue lisää mistä oikein on kyse. Voit tutustua  yhdistyksen tavoitteisiin ja liittyä jäseneksi yhdistyksen verkkosivuilla. Sivuiltamme löydät myös ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsentemme blogikirjoituksia.

Rewilding Europen sivuilta löydät kutsun toimintaan, suomenkielisenä.

call for action

Katso myös inspiroiva video, jonka Rewilding Europe on tehnyt  Euroopan villiinnyttämisestä (valitse koko-näyttö-tila, jotta saat parhaan katselukokemuksen):