Työryhmät

Yhdistyksen toimintaa tehdään konkreettisella tasolla työryhmissä. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea mukaan työryhmätyöskentelyyn.

Eläintyöryhmä

Vetäjä: Heikka Marttila-Torniainen

Seuraava kokoontumispäivä: 18.4. klo 18

Paikka:  Tiedekulman aula / kahvio, Yliopistonkatu 4, Helsinki

Eläintyöryhmä tekee selvitystyötä Suomessa villiinnytkseen soveltuvista eläinlajeista, niiden tarpeista ja eläimiin liittyvästä lainsäädännöstä ja lupamenettelyistä. Työryhmä tutkii mm. visentin, hevosen ja villinaudan soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin. Selvitystyön kohteisiin kuuluvat myös euroopan majavat, metsäpeura,  petoeläimet ja haaskansyöjäeläimet. Eläintyöryhmän tavoitteena on  selvittää villiinnytysalueelle sopivat lajit, niiden välinen vuorovaikutus sekä lajien vähimmäisvaatimukset villiinnytykseen varatulle alueelle.

Maa-aluetyöryhmä

Vetäjä: Aino Tuominen

Seuraava kokoontumispäivä: 9.4.2018 klo 17

Paikka: Kahvila Hima & Sali, Kaapelitehdas, Helsinki

Maa-alue työryhmä selvittää villiinnytykseen sopivan alueen vähimmäisvaatimuksia, sopivia alueita ja yhteistyökumppanuuksia, sekä maa-alueeseen liittyväälainsaadäntöä. Maa-aluetyöryhmän tavoitteena on löytää sopiva maa-alue villiinnytykseen, sekä rahoitusmalli ja kumppanitoimijat.

Rahoitustyöryhmä

Vetäjä: Johanna Kohvakka

Seuraava kokoontumispäivä: työryhmä aloittaa toiminnan syyskuussa 2018

Yhdistyksen rahoitusryhmä selvittää vaihtoehtoja sekä yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen, että suojelualueen rahoitukseen. Työryhmän tavoitteena on löytää rahoitus yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi, sekä selvittää sopivaa mallia villiinnytysalueen toiminnan rahoitukseen.